info@SavaVR.com +381 11 2682 555

Integracija 360/VR video-sadržaja u postojeće onlajn lekcije predstavlja inovativni pedagoški pristup koji omogućava kontekstualizaciju nastavnih sadržaja i učenje u kvalitativno drugačijem miljeu. Veća uključenost, ili pak uronjenost (eng. immersion) u nastavni sadržaj postiže se kroz neposredno doživljavanje vizuelnog, prostornog i narativnog iskustva tokom gledanja 360/VR video-sadržaja. Sinergija vizuelnog, prostornog i narativnog doživljaja vodi ka četvrtom elementu preko potrebnom za uspešno učenje – emotivnoj identifikaciji sa temom nastavne jedinice. Kada je učenje praćeno pozitivnim emocijama, obrađene teme ostaju trajno ubeležene u dugoročno pamćenje i predstavljaju jedinstvena i vredna iskustva kojih se rado sećamo.

Deca i virtuelna realnost

Virtuelna realnost ne zamenjuje stvarnost! Namera uvođenja nastave sa elementima virtuelne realnosti jeste omogućavanje učenicima da dožive okruženje koje im je nedostupno u dijaspori. Na primer, virtuelne posete istorijskim lokalitetima, kulturno-umetničkim događajima, ili pak uronjavanje u prirodne lepote Srbije ili virtuelno učestvovanje u običajima srpskih domaćinstava. Namera je takođe da se deci ponudi okruženje koje je inspirativno, emotivno ohrabrujuće, i iznad svega je obrazovno, a koje će u krajnjoj instanci otvoriti nove poglede na život koji prevazilaze norme lokalnih zajednica u dijaspori.

Metodika

Metodika je sistematska organizacija i vođenje nastavnih aktivnosti u cilju stvaranja smislenog učenja i iskustva koje će učenici doživeti kao vredno. Metodika VR nastavnih jedinica u prvi plan ističe komunikaciju i razmenu između đaka u grupi kao i između nastavnika i svakog đaka pojedinačno. Postojeće onlajn lekcije su obogaćene 360/VR uranjajućim video-zapisima i zajedno predstavljaju autentičan i efikasan pristup učenju.

Ako nastavni čas (koji se realizuje preko Zoom-a) traje 45 minuta, inovativna struktura časa bi se sastojala od sledećeg:

  • Uvod nastavnika u lekciju (10 minuta)
  • Pregled 360/VR sadržaja (5-10 minuta)
  • Razgovor i propratne aktivnosti (25-30 minuta)

Primer: Ako je nastavna jedinica Bašta/voćnjak ili pak Istorijski spomenici - Kalemegdan, nastavnik će prvo uvesti učenike u temu, govoriće o bašti i biljkama ili o Kalemegdanu desetak minuta. Zatim će učenici biti preneti putem 360/VR videa u baštu gde će videti, recimo, biljke iz mravlje perspektive, biti tik pored baštovana koji će demonstrirati kako se okopava leja povrća, ili pak razgledati voćnjak na salašu. Ako je lekcija o Kalemegdanu, đaci će moći da se prošetaju tvrđavom, sede na zidiću sa pogledom na Savu i Dunav ili da budu u podnožju Pobednika dok narator priča o bogatoj istoriji grada. Nakon povratka sa virtuelnog izleta (eng. Field trips), nastavnik i đaci će se upustiti u razgovor o temi, što je zapravo primarni cilj i deo lekcije, zatim popunjavati radne listove, učiti nove reči, raditi gramatičke vežbe i sl.

Uputstva za korišćenje

Detaljna uputstva za korišćenje sadržaja biće poslata nakon prijave za ovu inovativnu metodu rada, kao i oprema za VR. Svakog meseca Sava škola otvaraće nove grupe za VR podržane lekcije, što će omogućiti svim zainteresovanim da se priključe našem SavaVR nastavnom programu.